předchozí | obsah | následující

6. net art v ČR a na Slovensku

V roce 1998 se na českém internetu objevuje projekt mesto.html Markéty Baňkové (zároveň její absolventská práce na AVU). Autorka v něm pracuje s hypertextem, ovšem značně omezeným způsobem. Její další práce, nycmap.com, je již mnohem zdařilejším pokusem na poli "labyrintových projektů". O úspěchu svědčí zařazení do prestižní Artport Idea Line či účast na výstavě Re-media (část festivalu FotoFest 2002 zabývající se net artem). Návštěvník stránky putuje po New Yorku, hlavním výrazovým prostředkem jsou fotografie, zvuk a velmi jednoduchá doprovodná grafika. Méně známou je grafická koláž CS_2000 Petra Fučíka (na internetu tvořícího pod přezdívkou hranoll), která využívá digitalizované ilustrace z dětských knih ze 70. let, jež se zabývají předpověďmi, jak bude vypadat svět v roce 2000. Vedle grafiky a textu hraje důležitou roli i počítačová hudba, kterou její autoři označují neologismem "softwarový post-industrial".
Obecně lze říci, že povědomí o net artu (a případná participace na tomto poli) existuje spíše v akademickém prostředí: zejména na pražské AVU (Silver, Kateřina Richterová, Michaela Freeman-Vlková). Tomu odpovídají i periodika, kde lze nalézt materiály vztahující se k net artu - časopisy Živel a Umělec. Jediným televizním pořadem, který se alespoň občas letmo dotkne tohoto tématu je paradoxně hudební magazín Paskvil (což je zásluhou LP Fishe, který o net artu píše také pro internetovou verzi časopisu Reflex).
Mnohem větší množství projektů pak vzniká na poli webdesignu. S tím souvisí i vznik specializovaných serverů jako isolate, který se zabývá shromažďováním odkazů na (z hlediska designu) nejzajímavější projekty vytvářené ve střední a východní Evropě. O jeho solidní úrovni svědčí zařazení do projektu wellvetted.com - jakéhosi "meta-vyhledavače" kvalitních stránek. Zvláštní kapitolu pak tvoří servery jako jsem.cz a neurobion.com (nyní nefunkční) - kde se setkává webdesignerská komunita a vytváří weby a grafiku pro svoje potěšení: leží na hranici mezi komerčními zakázkami (jejichž výrazové prostředky často využívají) a net artem (k němuž se ovšem nijak nehlásí).
Blíže k net artu má např. slovenský server message. Nachází se zde stránky Zdena Hlinky a MIM, jež lze oba považovat především za netové umělce, a např. i zde prezentovanou soutěž web4096 můžeme zařadit do oblasti net artu. Zmínit lze také 3/4 revue.

předchozí | obsah | následující