předchozí | obsah | následující

2. net art teoreticky

2.1. definice a terminologie net artu

Jistě by bylo velmi vhodné v úvodu této práce definovat, co to vlastně net art je. Tuto klíčovou otázku je ovšem velmi těžké zodpovědět. Jednak je to dáno příliš krátkým časovým trváním net artu, jednak neexistuje jednotná terminologie. Mnohé uznávané osobnosti velmi často mluví o net artu, aniž by jej jakkoliv definovaly: jakoby to bylo každému čtenáři předem jasné.
Důležité je odlišit net art a "art on the net" (umění na internetu). Do druhé kategorie patří tisíce serverů a stránek, které prezentují umělce tvořící "klasicky": fotografy, malíře, spisovatele. Zde hraje internet nesmírně důležitou roli: jako komunikační prostředí, archiv, místo výstav, reprezentace "kamenných" galerií atd.
Net art je potom takové umění, které by nebylo možné bez počítačové sítě (i když ani toto kritérium nelze použít stoprocentně: mnoho projektů lze po stáhnutí prohlížet offline, na osobním počítači bez připojení). Existují i širší definice: net art jako umění, které se zabývá počítačovou sítí a čímkoliv se síti (sítěmi) spojeným. V tomto smyslu můžeme považovat romány Williama Gibsona za net art. Brogger, A.: Net art, web art, online art, net.art? Tilman Baumgärtel označoval za net art takové práce, "kde je obsahem hlavně samo médium, testování jeho hranic, zkušenosti se sítí a počítačová estetika". Vlková, M.: Internetové umění vs. Umění na internetu, Umělec, 3/2000 Dunja Kukovec vnímá net art jako umění, které podléhá zákonům "cyberspace" a které lze chápat pouze v tomto kontextu. Kukovec, D.: History and Futurism of the NET.ART Story
V USA (zejména na západním pobřeží) se často setkáváme s termínem "web art", (Burnett - Marshall 2003: 103) které odpovídá termínu net art (ačkoliv i toto je otázkou interpretace: web art implikuje zúžení na prostředí world wide web). Ve své práci používám rozšířenější termín net art.
Další pojem, které se objevuje velmi často (a bývá někdy nesprávně zaměňován), je net.art, od všech předchozích se ovšem zásadně liší: označuje umělecké hnutí, směr, a zároveň výtvory umělců, kteří se k tomuto proudu hlásí. Steve Dietz v doprovodném eseji k virtuální výstavě Beyond Interface rozlišuje net art a net.art takto: "net art je spíše všeobecný termín, který používáme pro práce, u nichž je síť nezbytnou a dostačující podmínkou, a 'net.art' je termín, který používáme ve spojení s umělci, kteří se s ním více či méně identifikují." Dietz, S.: net.art and Art on the Net II. Označení net.art jako první použil Vuk Ćosić Shulgin, A.:  Net.Art - term a stalo se běžně užívaným do konce roku 1996. Net.art lze považovat za nový proud avantgardy, Manovich, L.: New Media from Borges to HTML na kterou v mnohém navazuje. Je mu blízká angažovanost, snaha obracet či rozbíjet standardní metody používání počítačových sítí (některé výtvory působí téměř jistě zhroucení prohlížeče nebo alespoň jeho zdánlivou nefunkčnost). Objektem se stává často samotné médium, jeho struktura, prostředky, kód. V roce 1999 dva přední zástupci net.art hnutí, Natalie Bookchin a Alexei Shulgin, vytvořili manifest nazvaný Introduction to net.art, který byl jedním z prezentovaných projektů na výstavě net_condition (vytesaný v kameni). Z pěti projektů, které jsem vybral jako příklady pro svou práci, lze za net.art považovat pouze jodi.org.

předchozí | obsah | následující